TIETOSUOJASELOSTE 

Reksiterinpitäjän yhteystiedot:

Bramix Oy

Y-tunnus: 2354439-3

Matkamiehentie 6 B, 00320 Helsinki

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Tiia Brax, tiia.brax@bramix.fi 09-440088

 

Rekisterin käyttötarkoitus:

Keräämme henkilötietoja kuten pankki-, osoite-, henkilötunnus- ja verokorttitietoja palkanlaskentaan ja verotusta varten. Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

Keräämme henkilötietoja asiakkaan suostumuksella. Käsittelemme henkilötietoja palvelun tarjoamiseen ja toimittaaksemme palvelua.

 

Tietojen säilytysaika:

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

Evästeet:

Verkkosivujen vierailijoista voidaan kerätä tietoa ja sivustolla voidaan käyttää evästeitä.

 

Rekisterin suojaus:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Rekisteröidyn oikeudet:

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastausaika on EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.